Get Adobe Flash player
Strona główna Aktualności VII Przegląd Młodych Talentów Domów Dziecka, regulamin, karta uczestnictwa, 7.10.2012

ZAPRASZAMY

na

VII PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓW
DOMÓW DZIECKA,

który odbędzie się

24 października 2013r. o godzinie 1000

w sali Domu Pomocy Społecznej

ul. Podgórna 1 w PLESZEWIE

ORGANIZATORZY:

Dom Dziecka w Pleszewie

Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych „Dom”


Przegląd objęty został patronatem pana Michała Karalusa – Starosty Powiatu Pleszewskiego.

REGULAMIN

1. Cele Przeglądu:

- rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni dzieci,

- inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,

- promocja talentów artystycznych dzieci i młodzieży,

- integracja Domów Dziecka poprzez wspólną naukę i zabawę,

- promocja powiatu pleszewskiego.

2. Przegląd ma charakter konkursowy i adresowany jest do dzieci z Domów Dziecka i rodzin zastępczych z terenu województwa  wielkopolskiego.

3. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

- muzyczna /śpiew, gra na instrumencie/

- taneczna

- teatralna /pantomima, kabaret, forma teatralna i parateatralna /

- recytatorska /wiersz, proza/.

4. Występujących oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Ocenie podlegać będą w zależności od kategorii:

- dobór repertuaru

- ogólny wyraz artystyczny

- muzykalność

- estetyka wykonania

- nowatorskie pomysły zgodne z założeniami regulaminowymi

- dobór podkładu muzycznego

- opracowanie choreograficzne

- wartości wychowawcze

- kultura słowa

- ruch sceniczny

5. Każda placówka może zgłosić maksymalnie dwie prezentacje w danej kategorii.

6. Ilość uczestników w każdej z kategorii nie może przekroczyć 8 osób.

7. Dana prezentacja nie może przekroczyć 10 minut.

8. Uczestnicy przeglądu rejestrują potrzebny materiał muzyczny wyłącznie na płycie CD/DVD:

- każda płyta CD/DVD musi być opisana i zawierać następujące informacje: tytuł prezentacji,
imię i nazwisko uczestnika, nazwa placówki (jeden utwór na jednej płycie),

- w przypadku nie dołączenia płyty w terminie, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odtworzenie   nagrania podczas występu,

- organizatorzy nie zwracają płyt po przeglądzie.

9. Osoby, biorące udział w Przeglądzie nie mogą prezentować repertuaru z lat poprzednich.

10. Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie      wizerunku uczestników.

11. Koszty przejazdu i ubezpieczenia uczestników pokrywają zgłaszane placówki.

  1. Zgłoszenie udziału zespołu w Przeglądzie następuje po wypełnieniu i odesłaniu karty uczestnictwa z zapisem utworu na płycie CD/DVD  do 15.10.2013r. na adres:

Dom Dziecka ul. Osiedlowa 1, 63 – 300 Pleszew

z dopiskiem – Przegląd Młodych Talentów

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Przeglądu udzielają: Patrycja Wieruszewska i Daria Osińska pod nr tel.
742 21 95, fax. 742 15 66

 

 

PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI

O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH OPIEKUŃCZYCH ,,DOM”

Nr konta   4184 0700 0300 0757 8920 0000 01

ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew, tel./fax. (0...62) 7422195

KARTA  UCZESTNICTWA

Nazwa i adres instytucji zgłaszającej zespół do prezentacji:

……………………………………………………………………………………………………

Kategoria

Tytuł
prezentacji

Imię i nazwisko/
nazwa zespołu

Liczba
uczestników


Imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………………

Numer telefonu kontaktowego opiekuna zespołu:   ……………………………………………………………..

Wymagania techniczne:   ……………………………………………………………

Liczba dołączonych nagrań CD/DVD   ……………………….

Zapoznałem się z regulaminem VII Przeglądu Teatralnego i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystania wizerunku uczestników potrzebnych do realizacji Przeglądu.

……………………                                                                          ……………………………

Pieczątka instytucji                                                                                                                            Dyrektor