Get Adobe Flash player

Nasi sponsorzy

acs-transport.jpgenca.jpgfundacja_bzwbk.jpgiskra.jpgskowronski.jpgsport-pleszew.jpg
 
spinner
Strona główna

 Dom Dziecka w Pleszewie

Dom Dziecka może przyjąć 30 wychowanków.

Ponieważ jest to placówka socjalizacyjna, do jej głównych zadań należy:

- zapewnienie całodobowej opieki umieszczonym tu dzieciom,
- zabezpieczenie wychowankom odpowiednich warunków mieszkaniowych, wyżywienia, odzieży i innych przedmiotów osobistego użytku, 
- likwidowanie zaniedbań higienicznych, zdrowotnych i rozwojowych,
- umożliwienie kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości dzieci,
- wyrównywanie opóźnień szkolnych,
- rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizowane różnorodne zajęcia
- wspieranie i przygotowywanie do samodzielności, życia zawodowego i rodzinnego
- podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny przysposabiającej bądź zastępczej.

Na terenie Domu Dziecka funkcjonuje też tzw. grupa usamodzielniania.
Tworzą ją najstarsi wychowankowie, którzy nabywają tutaj w sposób praktyczny umiejętności przydatne w przyszłym samodzielnym życiu.

 

Historia Domu Dziecka w Pleszewie

 

1866

hrabia Alfons Taczanowski kupuje trzy morgi gruntu i buduje duży budynek z przeznaczeniem na szpital

1872 ordynat Antoni Taczanowski przekazuje gmach szpitala Dozorowi Kościelnemu celem urządzenia ochronki dla sierot
1878 władze pruskie pozwalają na utworzenie Katolickiego Domu Sierot pod opieką Sióstr
1939-1945 w okresie II wojny światowej Dom Sierot został przekształcony przez okupanta na dom dla starców pochodzenia niemieckiego
1945-1961 Dom zostaje ponownie przejęty przez siostry i przekształcony na Dom Sierot
1961-1994 Dom zostaje przejęty przez Inspektorat Oświaty i Wychowania w Pleszewie pod nazwą Państwowy Dom Dziecka
1994 zmiana nazwy na Dom Dziecka ul. Podgórna 14
1998

Dom Dziecka przeniesiony do budynku przy ul. Osiedlowej i połączony z Pogotowiem Opiekuńczym, przyjmuje nazwę Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych

2001 przy ZPOW powstaje Szkoła Specjalna
2002

Szkoła Specjalna zostaje odłączona od ZPOW i zostaje Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze

2005

Reorganizacja ZPOW i przekształcenie w placówkę wielofunkcyjną

2011 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych rozdzielono na dwie samodzielne placówki: Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze

dom_dziecka_2_small